30 jun 2011

17- Mucho trabajo, de Pablo Katchadjian

Փապլօ Քաթչաճեան ծնած է Պուէնոս Այրէս 1977-ին: Հրատարակած է Qué hacer (վէպ, 2010), El Aleph engordado (2008), El Martín Fierro ordenado alfabéticamente (2007) և երկու գիրք բանաստեղձութիւններով։ el cam del alch (2005) և dp canta el alma (2004): Նաեւ հրատարակաձ է Մարսէլօ Կալինտօ և Սանդիակօ Փինդապօնայի հետ համագորձակցաբար los albañiles (2005): Փապլօն նյարդաբանությանով հետագրքրուած է և ժարանգած է բզեզներու հաւագաձոյ մը: Մանտօլին-ի կը տիրապէտէ բայց ոչ ուտ-ը: